leglo Arnold & Squo Number one of Alexandar
rođeni 19.04.2022.

ženka 1, tigrasta sa belinama

slobodna za prodaju

ženka 2, tamno tigrasta sa belinama

REZERVISANA (GRČKA)

mužjak, tamno tigrast sa belinama

slobodan za prodaju